Hlavní partneři:


                    

 

 

                    

 

                             

 

Ostatní partneři:


          

 

Zápis ze zasedání DK ze dne 26.10. 2023
Vyloučení po 2 ŽK - peněžitá pokuta 1000 Kč § 46/2
MACH Michal 79032101 Milíčeves
Utkání A1A 0103 Kopidlno B - Jičíněves
Vzhledem k oznámeným skutečnostem, které se udály v průběhu
utkání, DK přistoupila k zahájení disciplinárního řízení . Všichni níže jme-
novaní se do 5.11.2023 písemně vyjádří k situaci z 35 min. tohoto
utkání, tak jak ji zaregistrovali z jejich pohledu .
Styblík Jaromír 72020342 HR
Žďárský Ondřej 02110759 AR1
Zikmund Jaroslav 83011962 HPU + neoprávněný pobyt osob na HL
Serínek Zdeněk 67120725 VMD + počet přítomných osob na HL
Bernard Vojtěch 05030071 KD
Mlejnek Jaroslav 75031490 VMH
Zedek Pavel 91091052 KH
Geršl Jakub 86121270 HH + důvod udeření divákem hlavou
Janáček Jaroslav 84052060 + důvod vstupu na HP a udeření HH hlavou.
Janáček Jaroslav 84052060, jmenovaný má do vyřešení případu
zastavenou činnost .
Příští zasedání DK se koná 1.11.2023 od 13,30 hod.

Vyloučení po 2 ŽK - peněžitá pokuta 1000 Kč § 46/2
MACH Michal 79032101 Milíčeves

Utkání A1A 0103 Kopidlno B - Jičíněves

Vzhledem k oznámeným skutečnostem, které se udály v průběhu utkání, DK přistoupila
k zahájení disciplinárního řízení . Všichni níže jmenovaní se do 5.11.2023 písemně
vyjádří k situaci z 35 min. tohoto utkání, tak jak ji zaregistrovali z jejich pohledu 


Styblík Jaromír 72020342 HR

Žďárský Ondřej 02110759 AR1

Zikmund Jaroslav 83011962 HPU + neoprávněný pobyt osob na HL

Serínek Zdeněk 67120725 VMD + počet přítomných osob na HL

Bernard Vojtěch 05030071 KD

Mlejnek Jaroslav 75031490 VMH

Zedek Pavel 91091052 KH

Geršl Jakub 86121270 HH + důvod udeření divákem hlavou

Janáček Jaroslav 84052060 + důvod vstupu na HP a udeření HH hlavou

Janáček Jaroslav 84052060, jmenovaný má do vyřešení případu zastavenou činnost

Příští zasedání DK se koná 1.11.2023 od 13,30 hod.